Hassela Helpline APPS utvecklar självtester och webbapplikationer i förebyggande ändamål. Hassela Helpline arbetar för att alla ungdomar ska känna framtidstro, motivation och ha en positiv utveckling. Det övergripande målet för Hassela Helpline är att alla ungdomar ska få styrkan att stå emot droger, kriminalitet, mobbning och våld.

 

Infogad bild 1

facebook