• Hassela Helpline arbetar brett förebyggande och främjande för att motverka ungt utanförskap. Metoderna vi använder bygger på engagemang, relationsbyggande, solidaritet, och vuxenförebilder.
  • 1

Lunds kommuns förebyggandepris 2014

Lunds Nation får Lunds kommuns förebyggandepris 2014 och donerar hela sitt pris till Hassela Helpline

Årets pristagare av Lunds kommuns förebyggandepris är Lunds Nation. De tilldelas priset för sitt banbrytande arbete mot tobak.

Läs mer

сайт отзывовлобановский александр

Facebook