• Hassela Helpline arbetar brett förebyggande och främjande för att motverka ungt utanförskap. Metoderna vi använder bygger på engagemang, relationsbyggande, solidaritet, och vuxenförebilder.
  • 1

Medlemmar – dags att inkomma med motioner till årsstämman!

Enligt föreningens stadgar ska mot­ioner som önskas bli besvarade på årsstämman ha inkommit till styrelsen sen­ast den 15 januari. Om du går och fun­der­ar på något som skulle passa i en mot­ion är det alltså dags att börja med formulerings­arbetet.

Viktigt att tänka på är att en motion ska vara utformad som en konkret fråga vilken stäm­man kan ta ställning i och inte enbart som ett allmänt förslag eller önskemål.

Börja gärna skriften med en bakgrunds­beskrivning som förklarar syftet med motionen, för att under­lätta för stämmans del­tag­are att sätta sig in i frågan. In­kom­na motioner bifogas till­sam­mans med styr­el­sens kommentar i års­redovis­ning­en som delas ut veckorna före stämman. Ta end­ast upp ett ämne per mot­ion. Om du har flera ämnen som du vill ska behandlas, lämna iställ­et in flera separata motioner.

Motionerna ska inkomma skrift­ligt till styrelsen, senast den 15 januari 2015. Detta kan ske antingen som mejl till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., eller genom brev till styrelsens kontor:

Hassela Helpline
Jörgen Ankersgatan 12
211 45 Malmö

Hör gärna av dig till styrelsen om du har frågor kring mot­ions­skrivandet. /Styrelsen

отзывы никаслобановский александр

Facebook