• Hassela Helpline arbetar brett förebyggande och främjande för att motverka ungt utanförskap. Metoderna vi använder bygger på engagemang, relationsbyggande, solidaritet, och vuxenförebilder.
  • 1

Hassela Ungdomsrörelse öppna julbuffé för folket!

Hasselas Ungdomsrörelse bjöd in till julbuffé för de hemlösa i Malmö. Vi vill ge kärlek till alla som kom och delade med sig av sig själva, spred glädje och framförallt värme i dessa kalla vintertider.

Vi vill passa på att tacka er alla för ett lärorikt 2014 och önska er alla en god fortsättning in i 2015.
Där vi tillsammans ska vara mer aktiva än någonsin, där vi tillsammans ska förändra och förbättra vårt samhälle, där vi tillsammans ska göra skillnad!

лобановский александрлобановский александр

Facebook