• Hassela Helpline arbetar brett förebyggande och främjande för att motverka ungt utanförskap. Metoderna vi använder bygger på engagemang, relationsbyggande, solidaritet, och vuxenförebilder.
  • 1

Malmö Stad och Hassela Helpline formulerar partnerskap

Malmö Stad och Hassela Helpline ingår IoP-avtal (Ideburet offentligt partnerskap) kring Hassela Movement och Hassela Empowerment.

 

харьков никасkontur-yamal.ru

Facebook