• Hassela Helpline arbetar brett förebyggande och främjande för att motverka ungt utanförskap. Metoderna vi använder bygger på engagemang, relationsbyggande, solidaritet, och vuxenförebilder.
  • 1

Hassela Empowerment är igång

Sedan den 18 januari är nu Empowerments allra första grupp igång.

Följ gruppen på Facebook

 

биол отзывыnew siberia

Facebook