• Hassela Helpline arbetar brett förebyggande och främjande för att motverka ungt utanförskap. Metoderna vi använder bygger på engagemang, relationsbyggande, solidaritet, och vuxenförebilder.
  • 1

Ny verksamhetsansvarig!

Under sommaren har vi rekryterat en ny verksamhetsansvarig. 

 

Rekryteringsprocessen har varit effektiv och kvalitativ med stort fokus på delaktighet från styrelse och samtliga medarbetare.

 

Vi hade många relevanta kandidater och den slutgiltiga som har tackat ja till anställning heter Nina Palm, hon kommer närmast från en tjänst som Regionchef på BRIS.

 

Vi tackar alla inblandade för medverkan i processen och önskar Nina Palm varmt välkommen då hon tillträder den 12 september 2016.

отзыв никасfbconsult.ru

Facebook