Hassela Empowerment

Vem söker vi?

Vi vänder oss till unga vuxna som befinner sig i en arbetslös situation eller saknar sysselsättning och har ett intresse och vilja för socialt arbete med människor.

Ålder 15-24 år

 • Intresse och vilja för social arbete
 • Engagerad, positiv och nyfiken
 • Motiverad till förändring för sig själv och andra
 • Vi strävar efter en jämn könsfördelning mellan kvinnor och män
 • Vi strävar efter en så bred mångfald som möjligt i varje grupp 

Utbildningen

Fas 1: Åtta veckors teoretisk utbildning som innefattar bland annat;

 • Hasselas ledarutbildning
 • SPL (Socialpedagogiskt ledarskap)
 • MI (Motiverande samtal)
 • Omvärldskunskap
 • Arbetsmarknadskunskap
 • Föreningsarbete
 • Projektarbete

Fas 2: Tre månaders praktik utbildning där deltagarna omsätter teoretiska kunskaper under praktik på en arbetsplats där de genomför ett projekt bestämt utifrån arbetsgivarens behov. Praktiken görs inom migration, vård och LSS.

Fas 3: Matchningsfasen på en månad syftar till individuell matchning och framtidsplanering. Under denna vägleder vi deltagarna i att söka jobb eller utbildning.