• 1
  • 2
  • 3

Hassela Ungdomsrörelse, H.U.R

Hassela Ungdomsrörelse startade hösten 2012 och fick för 2014 medel från dåvarande Ungdomsstyrelsen, numera MUCF, i syfte att stärka och stötta den sociala mobilisering som påbörjats. Vi i Hassela Ungdomsrörelse kommer från olika bakgrund/religioner/klasser och har alla vår individuella livserfarenhet.

Gemensamt för oss är att vi alla är unga vuxna som deltagit i Hassela Movements utbildning till barn- och ungdomscoacher och det var här vårt intresse för sociala frågor växte. Här lärde vi känna varandra och här började vårt engagemang att växa. Idag arbetar de flesta av oss med barn och unga i yrkesroller som mentorer, coacher, elevassistenter, kontaktpersoner, fritidsledare, eller socialarbetare.

Vi ser oss som en resurs att ta tillvara, en del i samhället och vi vill göra skillnad!

лобановский харьковооо полигон