Utbildningar & Seminarier

 
Utbildningar för elever, föräldrar och personal

Våra utbildningar grundar sig i det relationsfrämjande och motiverande ledarskapet. Vi jobbar interaktivt med alla deltagare och använder oss av övningar som skapar energi, diskussioner och sammanhållning. Våra utbildare har flerårig erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar, personal och föräldrar i olika verksamheter. Varje utbildningsinsats utformas i samråd med den skola eller verksamhet som är beställare.

Några exempel på utbildningar och föreläsningar vi arbetat med under många år:

  • Stärk lagandan i klassen/arbetsgruppen! Teambuilding som skapar trygg och tillåtande arbetsmiljö.
  • Utveckla mentorsrollen! Processledning i relationsfrämjande ledarskap för skolpersonal.
  • Öka er digitala kompetens! Förebyggande internetutbildningar för elever, föräldrar och skolpersonal.

Fler exempel på utbildningsteman som vi arbetar med:

  • ART (Aggression Replacement training)
  • Lösningsfokuserade coachningsverktyg
  • Fördomar, normer och diskriminering

 

Seminarier

Vi arrangerar varje år flera seminarier om Cannabis och Spice. Till seminarierna bjuder vi in vuxna som i sitt yrke arbetar med barn och unga. Våra seminarier om Cannabis och Spice är kostnadsfria, mycket välbesökta och väldigt uppskattade. Seminarierna arrangeras i samverkan med vår moderorganisation, Förbundet Hassela Solidaritet, samt vår ungdomsrörelse, Hassela Ungdomsrörelse, och finansieras av projektmedel från Socialstyrelsen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

 

 

супермаркет лобановскийработа никас

Facebook

Film